Saturday, July 4, 2009

Penjelasan Saintifik ( bhgn 2) -Dua Hukum yang penting

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi kali ini.

Saya ingin menerangkan tentang dua hukum Allah yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dua hukum ini sama seperti hukum graviti merupakan hukum fizik .Dengan lebih tepat lagi ia tertakluk dibawah hukum kuantum fizik.

Dua hukum itu adalah
1. Hukum Tarikan ( Law of Attraction)
2. Hukum Tindakan dan Tindakbalas ( Law of Action and Reaction)

Memahami dan mengamalkan kedua- dua hukum ini akan memberikan kita corak pemikiran yang sesuai untuk menjana kejayaan dalam semua aspek kehidupan kita termasuk kejayaan kewangan , hubungan dan kesihatan. Pendekata, dengan mengetahui dan mengamalkan dua hukum ini , kita bebas dari masalah dunia dan boleh menumpukan perhatian untuk mendapat kejayaan di akhirat dengan mematuhi suruhan dan menjauhi larangan Allah.

Hukum Tarikan
Hukum ini tidak dikenali ramai. Hanya segelintir manusia khasnya di barat yang mengetahui hukum ini. Dari segelintir inipun, hanya sebahagian kecil yang mengetahuinya secara sepenuhnya. Saya akan menceritakan tentang hukum ini diblog akan datang. (insya Allah)

Hukum Tindakan dan Tindakbalas.
Jika yang mengetahui tentang hukum penarikan adalah segelintir sahaja, orang yang mengenali hukum tindakan dan tindakbalas juga sangat kurang. Kita akan melihat hukum ini dengan lebih terperinci dalam blog kebajikan dan hukum tindakan dan tindakbalas. ( insya Allah)

Dengan mengetahui dan mengamalkan kedua dua hukum ini dalam hidup kita, kita akan mempunyai corak pemikiran yang sesuai dan menjadi bebas dari segala masalah. Kita akan menjadi seperti orang yang berkereta dalam pos nasihat yang sangat penting. Segala usaha kita akan mendapat hasil yang banyak berbanding dengan orang yang tidak mengetahui dan mengamalkan hukum ini. Kita senang mencapai kejayaan dalam apa sahaja usaha yang kita buat. Kita juga akan mendapat bantuan Allah dalam segala usaha kita.

Sila ambil perhatian bahawa samada kita mengetahui atau tidak hukum ini, kita tetap tertakluk pada kedua dua hukum ini, sama seperti kita tertakluk kepada hukum graviti samada kita mengetahui tentang hukum graviti atau tidak.Jika kita tidak mengetahui kedua dua hukum ini, kita akan sering mengalami masalah dalam hidup kita. Masalah bukanlah berpunca dari Allah ( lihat pos nasihat yang sangat penting ) tetapi dari kita sendiri kerana tidak memahami kedua- dua hukum ini.

Dalam pos 'nasihat yang sangat penting (bhgn 1) ' saya ada menyatakan bahawa masalah yang berpunca dari Allah sebenarnya adalah teguran atau pun ujian untuk kita. Masalah yang berpunca dari kita juga merupakan 2 jenis juga iaitu

1. Pertama masalah yang berpunca dari sebab kita tidak memahami Hukum Tarikan
Seorang yang tidak memahami hukum Tarikan dan sentiasa berfikiran negatif akan menarik ke dalam hidupnya perkara yang negatif. Ini kita akan lihat dengan lebih jelas dalam blog mengenai Hukum Tarikan. (insya Allah)

2. Kedua seorang yang tidak memahami Hukum Tindakan dan Tindakbalas
Seorang yang tidak memahami Hukum Tindakan dan Tindakbalas dan sering melakukan perkara yang negatif yang memberi kesan negatif (merugikan) orang lain akan mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Ini kita akan lihat dengan lebih jelas dalam blog hukum tindakan dan tindakbalas . (insya Allah)


Insya Allah pada akan datang kita akan lihat tentang hukum penarikan dengan lebih dalam.

Dr. Mohamed Farook Raj Mohamed

No comments:

Post a Comment