Friday, June 25, 2010

PRINSIP KEEMPAT SAINS MENJADI KAYA -NIAT SEMAKIN MAJU

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi kali ini Kali ini saya ingin membincangkan prinsip keempat Sains Menjadi Kaya iaitu Niat Semakin Maju.

Prinsip keempat Sains menjadi Kaya mengatakan apabila kita berhubungan dengan setiap pelanggan kita atau apabila kita bekerja, kita mestilah berniat supaya setiap pelanggan atau yang menerima perkhidmatan akan menjadi semakin maju. Contohnya jika seorang berniaga , maka dia mestilah berniat supaya setiap pelanggannya akan menjadi semakin maju dalam hidupnya. Seorang guru mestilah berniat supaya semua muridnya akan belajar dengan rajin dan seterusnya Berjaya dalam hidupnya. Seorang doktor mestilah berniat supaya pesakitnya menjadi sihat dan semakin maju dalam hidupnya. Jadi setiap orang tak kira berniaga atau bekerja atau jenis pekerjaannya mestilah berniat supaya orang yang mendapat perkhidmatannya akan semakin maju dalam hidupnya.

Prinsip keempat ini agak mudah sahaja. Ia hanya memerlukan niat dalam hati sahaja. Semoga kita semua dapat mengamalkannya.

Kita juga boleh gunakan teknik visualisasi disini. Kita boleh bayangkan pelanggan kita , anakmurid (jika guru) atau pesakit ( jika doktor) atau pelanggan majikan kita dan sebagainya akan mencapai kejayaan setelah berhubungan dengan kita.

Sekian
Dr. Mohamed Farook b Raj Mohamed
M.D. ( UKM ) OHD ( NIOSH)

No comments:

Post a Comment